.
SHRI SWAMI SAMARTH AADHYATMIK SANSHODHAN SANSTHA
Shri Swami Samarth Aadhyatmik Sanshodhan Sanstha
Param Pujya Swami Swaroop Shri Lathkarkaka
Swami Swaroop Param Pujya  Shri Lathkarkaka
: FOUNDER & PRESIDENT :
Beti Bachav
Support the
BETI BACHAV ABHIYAN
Contact Us
Quarries / Suggetion
(Regd.)