.
Shri Swami Samarth Aadhyatmik Sanshodhan Sanstha
SHRI SWAMI SAMARTH AADHYATMIK SANSHODHAN SANSTHA
Param Pujya Swami Swaroop Shri Lathkarkaka
Swami Swaroop Param Pujya  Shri Lathkarkaka
: FOUNDER & PRESIDENT :
Beti Bachav
Support the
BETI BACHAV ABHIYAN
Contact Us
Quarries / Suggetion
(Regd.)
Bhiu Nakos Mee Tujhya Pathishi Aahe
Swami Naam Shreshtha Sadhan Swami Krupa Shrestha Uplabdhi
Nirbhay Ho Jao
Gyane Jayachya Nar Ho Krutarth, To Purna Aanand Swami Samarth